1) Трудові спори розглядаються у порядку спрощеного провадження, без виклику сторін, протягом 60 днів з моменту відкриття провадження і без судових дебатів. Представником може бути повнолітня особа, яка має процесуальну дієздатність, а не адвокат. При цьому у сімейних та житлових спорах доведеться мати адвоката. Трудові спори віднесені до малозначних справ. Стаття 389 ЦПК забороняє оскаржувати рішення у малозначних справах за виключенням виняткових обставин («справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу»). Також можна у порядку спрощеного провадження розглянути справу на суму до 100 прожиткових мінімумів (до 16840 грн), що може бути вигідно банкам при стягненні незначних кредитів.

2) На оскарження судового наказу відводиться лише 5 днів. Таким чином, стягнути борг у безспірному порядку у справах про сплату житлово-комунальних послуг буде простіше. Плата при цьому для стягувача складає 10% від прожиткового мінімуму.

3) Суд може розстрочити виплату судового збору (але не пізніше, аніж до ухвалення рішення) у трудових та соціальних спорах.

4) Наявні зміни у правилах доказування, які покладають на роботодавця тягар доведення:

«У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача» (ч.3 ст.81 ЦПК).

5) За КАСУ представляти особу у справах незначної складності може не-адвокат (при цьому пенсійні та соціальні спори віднесені до такої категорії спорів). Оскаржувати такі рішення, винесені без виклику сторін, можна за загальним правилом лише в апеляції.

6) Серед адміністративних справ незначної складності відсутні спори щодо проведення мирних зборів (ч.2 ст.12 КАСУ). Відтак, оспорювати законність заборони мітингу може тільки адвокат. Разом з тим, у відповідності до ст.280 КАСУ, позовна заява, яка надійшла пізніше ніж за 24 години до часу проведення мирного зібрання, залишається без розгляду.

 

Віталій ДУДІН,
«Соціальний рух»