Вашій увазі пропонується звернення до київського міського голови В.В.Кличка щодо запровадження відкритої бухгалтерії на комунальних підприємствах столиці. “Київпастранс” та “Київський метрополітен” мають щоденно звітувати про кожну копійку! Документ подано від голови осередку Вільної профспілки залізничників України на “Київпастрансі” Андрія Лаврюка.

ЗВЕРНЕННЯ

            Члени ВПЗУ глибоко занепокоєні фактом ініціювання громадського обговорення підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Вважаємо його передчасним за відсутності об’єктивної інформації про фінансовий стан комунальних підприємств.

Оприлюднення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» 28 листопада ц.р. «для отримання зауважень та пропозицій» у розумінні чинного законодавства є елементом процедури «громадського обговорення», яке передує прийняттю нормативно-правових актів.

Обговорювати конкретні цифри (приміром, 3 гривні за проїзд у наземному транспорті та 4 гривні за проїзд у метро) неприпустимо без інформації про фінансовий стан КП «Київський метрополітен»    і    КП   «Київпастранс».

За умови збереження фінансової непрозорості збільшення доходів транспортних підприємств призведе до зростання корупції і зловживання з боку керівництва зазначених підприємств. Немає підстав розраховувати на збільшення заробітних плат внаслідок підняття   тарифів на   проїзд.

Сьогодні працівники цих підприємств не знають, на що витрачаються кошти, хоча першочергово у відповідності до Кодексу законів про працю України гроші мають спрямовуватись на оплату праці.

Підвищення плати за проїзд у комунальному транспорті неодмінно призведе до зловживань з боку приватних перевізників – вартість проїзду у маршрутних автобусах зросте ще вище.

Ми закликаємо не поспішати з такими рішеннями, оскільки в умовах заморожування соціальних стандартів підвищення тарифів за транспортні послуги призведе до зростання соціальної напруженості.

Київська влада повинна усвідомлювати, що неузгоджені з громадою рішення, призведуть до негативних соціальних та економічних наслідків.

Київська влада має використати позитивний досвід, який був апробований у практиці Міністерства освіти і науки України, де з 1 квітня 2014 року була запроваджена «відкрита бухгалтерія», що позитивно вплинуло на довіру громадськості до даної установи. Слід відзначити, що це зроблено без додаткових витрат з боку Міністерства і може безкоштовно або з мінімальними витратами бути впроваджено і в інших галузях волонтерами та громадськими активістами. Такий підхід відповідає чинному законодавству щодо доступу громадян до публічної інформації.

Згідно наказу МОН  від 24.03.2014р. №85-а щодо опублікування даних поточного бухгалтерського обліку було запроваджено щоденну публікацію реєстру всіх кореспонденцій між рахунками бухгалтерського обліку включно з аналітикою цих рахунків. Також міністерство щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним забезпечує публікацію реєстру всіх кореспонденцій між рахунками бухгалтерського обліку та аналітикою цих рахунків здійснених за звітний місяць.

Щоквартально до 25 числа місяця наступного за останнім місяцем звітного кварталу здійснюється публікація балансу та фінансового звіту в форматі PDF по формі встановленій законодавством на момент подання звітності з відміткою контролюючого органу про прийняття звітності. Всі ці данні постійно доступні для перегляду та завантаження на веб-сайті міністерства у розділі “Публічна інформація => Відкрита бухгалтерія”: http://www.mon.gov.ua/ua/public_information/vidkr_buch/

Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» інформація про порядок впровадження тарифів на перевезення пасажирів у Київському міському пасажирському транспорті, діяльність комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен», які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, у тому числі бухгалтерська інформація даних підприємств, належать до інформації, що становить суспільний інтерес для територіальної громади м. Києва. Така інформація має бути відкритою, оскільки це дає можливість територіальній громаді Києва реалізовувати свою участь у місцевому самоврядуваннi шляхом гласності, законності, прозорості та відкритості. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом.

ВИМАГАЄМО:

  1. Припинення громадського обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Такий документ не може розроблятись і оприлюднюватись до моменту надання громадськості прозорих фінансових даних;
  2. Забезпечити з 1 січня 2015 року публікацію в мережі Інтернет у вільному доступі даних бухгалтерського обліку у КП «Київпастранс», «Київський метрополітен», “Київреклама” та “Київпрксервіс”, а також Київської міської державної адміністрації шляхом видання відповідних розрядження Київського міського голови та прийнятих на його виконання наказів керівників відповідних комунальних підприємств;
  3. Передбачити норму про публікацію в мережі Інтернет у вільному доступі даних Бюджету міста Києва з 1 січня 2015р.;
  4. Не   змінювати  тарифів    в  транспортній та інших сферах  протягом   І кварталу 2015 року  до   моменту    узагальнення і вивчення даних стосовно фінансово -  господарської      діяльності     комунальних   підприємств    громадою.

 

 Голова   КМПО  ВПЗУ  ПТ                                                                 А. В. Лаврюк

Звернення підтримали:

1. Вільна профспілка залізничників України
2. ГО «Центр соціальних і трудових досліджень»
3. ГР «Ліва опозиція»
4. ГО «Альтера»
5. Незалежна студентська профспілка «Пряма Дія»
6. Оргкомітет партії соціальної революції
7. ВГО «Інститут Республіка»