НОРМАТИВНА БАЗА

Дане питання регулює «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування  витрат на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Надання раніше призначеної субсидії припиняється: якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан,
що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії. Надання припиняється з місяця, в якому виявлено порушення.

Сума субсидії, виплаченої надміру внаслідок свідомого подання громадянином  документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у
пункті 14 цього Положення («зміни у складі осіб, зареєстрованих або фактично проживаючих у житловому приміщенні (будинку), їх працевлаштування або виникнення в них інших джерел доходів»), повертається ним за вимогою органу, що призначив  субсидію. Якщо виникає спір, то він вирішується у судовому порядку.

У разі набуття права власності на житло іншою особою попередній власник (співвласник), якому була призначена субсидія, зобов’язаний повідомити про це у 10-денний строк органи праці та соціального захисту населення.

Важливо, що до посадових  осіб, винних у надмірному перерахуванні (виплаті) субсидії, вживаються   заходи, передбачені законодавством. Фактично, чиновник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності за те, що неправомірно надав вам субсидію.

Пункт 10 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дозволяє розкривати банківську таємницю про отримувачів субсидій щодо «відкритих на їхнє ім’я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними». Зараз формується відповідний структурний підрозділ Мінфіну, який здійснюватиме ці запити. Не зовсім зрозуміло, чому цим займається саме Мінфін, адже звертатися в суд за поверненням надміру сплачених субсидій повинні працівники органів соцзахисту, що входять до системи Мінсоцполітики. В усякому разі, повноцінно нововведення запрацює після прийняття ряд підзаконних нормативних актів Кабміном, заявив міністр соцполітики Павло Розенко.

СУДОВА ПРАКТИКА

Наявна судова практика є негативною до отримувачів субсидій. Страждають передусім найбідніші – майже в усіх випадках йдеться про приховування незначних доходів або власності. У більшості випадків, справи є дуже простими – все підтверджувалось довідками з місця роботи, БТІ, фондів соцстрахування. Хоча органи соцзахисту можуть надсилати запити до податкової, вони рідко користуються цим правом, тому встановити реальний майновий стан складно.

- Досить показовим є рішення, у якому суд прийняв формально-законне рішення, яке, втім, має мало спільного зі справедливістю. 24 листопада 2015 р. Оболонський районний суд Києва стягнув 1747 гривень з сім’ї, оскільки «не було вказано державну соціальну допомогу по догляду за інвалідом ІІ групи внаслідок психічного розладу».

- Поширеними підставами для стягнення коштів є приховування автомобіля, неповідомлення про успадкування будинку та незадекларована зарплата

- 369 грн – такою була ціна позову у справі, яку розглянув Лисичанський міський суд Луганської області 31 березня 2015 р. Відповідачка не вказала в декларації суму стипендії, яку отримувала у місцевому ліцеї. Судовий збір складав 1827 грн.

- Отримання субсидії було визнано незаконним, оскільки відповідачка приховала інформацію про те, що вона не є власником квартири.

- В одній зі справ стягнуто кошти за 6 років.

- неповідомлення про розгляд справи, якщо справа вирішена по суті правильно, не є підставою скасування рішень судів попередніх інстанцій.

ТРЕБА ЗНАТИ

- Припинення отримання субсидій не убезпечить від позову (Кодексом адміністративного судочинства встановлюється 6-місячний строк звернення, що обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав)

- Потрібно, щоб орган надав усі необхідні документи по справі, по яких можна встановити обставини. В одному з судових рішень такими документами були: копія повідомлення про припинення надання житлової субсидії; копії заяв про призначення житлової субсидії; копія повідомлення про перерахунок субсидії; копія акту проведення перевірки правильності та повноти інформації; копія довідки про доходи; копія заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; копії декларацій про доходи та майновий стан.

- Якщо йдеться про володіння нерухомістю, що перевищує встановлену площу, то позивач має підтвердити право відповідача на користування чи володіння будинком (відсутність підтвердження стало підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

- Треба переконатись, що у справі є належний позивач. Звертатись до суду може лише той орган, який призначив субсидію

- Орган має сплатити при зверненні судовий збір. У деяких випадках судові витрати можуть бути покладені на державу, навіть коли позов задоволено (якщо всі не вимоги доведені)

- Суд враховує, чи навмисно подано недостовірні відомості або приховано відомості, що вплинули на призначення державної соціальної допомоги. Є рішення, в якому не було доведено, що дружина знала про дохід чоловіка від продажу авто.

- Якщо ви працюєте неофіційно, то роботодавець не підтвердить на запит органу соцзахисту факт виплати вам зарплат

- Це справи спірної юрисдикції. Нема єдності щодо того, чи має розглядатись справа у цивільному чи адміністративному порядку. В одному випадку Вищий адміністративний суд України констатував, що спір виник щодо правомірності набуття права власності на кошти та стягнення цієї суми, як з недобросовісного набувача, тому цей спір має «приватно-правовий, а не публічний характер» У іншому рішенні ВАСУ відзначив, що якщо з позовом звернувся орган влади, то справа адміністративна.

Юрист Центру соціальних і трудових досліджень, активіст Соціального руху Віталій Дудін для Соцпорталу