Шановний Володимире Олександровичу!

ГО «Соціальний рух» звертається до Вас із проханням застосувати право вето щодо ухваленого парламентом 15.07.2021 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 4303 (Проєкт). Цей акт усупереч Конституції знижує захищеність зайнятих у сфері високих технологій, а також утверджує думку про несумісність економічного розвитку з дотриманням трудових прав. Застосування передбачених Проєктом «гіг-контрактів» між компаніями – «резидентами Дія Сіті» і «гіг-спеціалістами» несе такі загрози:

1. Спрощення звільнення. Резиденти Дія Сіті вправі відмовитись від гіг-контракту в односторонньому порядку або з будь-яких підстав, погоджених у гіг-контракті (ст. 15 Проєкту). Також компанія зможе звільнити гіг-спеціаліста, якщо його хвороба триває понад місяць (ст. 22).

2. Позбавлення права на гідну працю. Гіг-спеціалістів можна схилити у договірному порядку до необмеженої тривалості часу роботи без перерв (ст. 21). Компанії зможуть впровадити за працюючими тотальний контроль (ст. 20). Закон України про охорону праці не поширюватиметься на виконання робіт у цій сфері.

3. Поширення неформальної зайнятості. Резиденти Дія Сіті зможуть укладати цивільно-правові договори замість трудових договорів, що внесе плутанину при їх розмежуванні. Суд не визнає такі ЦПД трудовими договорами в силу поправок до статей 232, 235 Кодексу законів про працю України.

Отже, Проєкт суперечить положенням Конституції України, а саме ст. 24 (громадяни мають рівні конституційні права) і ст. 43 (право на належні, безпечні і здорові умови праці; гарантія захисту від незаконного звільнення), а також нормам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у т.ч. ст. 291 (сторони визнають повну та ефективну зайнятість та гідну працю для всіх як ключові елементи для торгівлі) і ст. 420 (досягнення цілей зменшення обсягів неформальної економіки). Головне юридичне управління ВРУ у Висновку пропонувало відхилити Проєкт, адже його положення «призведуть до можливості зловживання правом внаслідок існування неоднозначних норм, чи норм, які за змістом суперечать одна одній» (п. 2.10).

ПРОСИМО ВАС:

1. Не підписувати Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» та накласти на нього вето.
2. Поінформувати про розгляд звернення