Технології експлуатації значно випереджають суспільний прогрес. Свідчення цьому – спроби роботодавців на практиці реалізувати механізми, передбачені новим Трудовим кодексом України (ТК). Загалом наше законодавство не настільки жорстке, аніж уявляється неолібералам. Корумповані судді часто допомагали власнику реалізувати його ідеї: є випадок, коли суди визнали право працювати на «громадських засадах». Це доводить, що дерегуляція у сфері праці залишить працівника сам на сам із зловживаннями. При цьому вищі суди підтверджували право відправляти працівників у необмежену відпустку без збереження зарплати. Також було визначено випадки, коли переукладання строкових договорів не веде до перетворення відносин на безстрокові. Та, як показує практика, не всі тактики власників досягають успіху.

Чим би завершились наведені нами історії у разі прийняття нового ТК?

1) ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД

«об’єктом перевірки стала не лише електронна робоча пошта позивача, а і особиста, що є порушенням прав позивача на таємницю листування»

Працівник розголошував комерційну таємницю та контактував із клієнтами не в інтересах фірми. Створена комісія оглянула його комп’ютер без його присутності (у тому числі, відкрила особисту пошту). Врешті-решт, нелояльного працівника звільнили за прогул

Якби був ТК:
- Власник законно контролював би переписку он-лайн (ст.29)
- Працівника звільнили б за розголошення таємниці, а не прогул (ст.41, 92)

2) БЕЗЛАД НА РОБОЧОМУ СТОЛІ

«на робочому столі … «виявлено порушення правил Внутрішнього трудового розпорядку»

Правилами внутрішнього трудового розпорядку  ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» працівнику забороняється використовувати Інтернет в приватних цілях, особливо переглядати порносайти, сайти з аудіо-відео-файлами, фото, анекдотами. У працівниці знайшли фото на робочому комп’ютері й винесли за це догану. Вона заявила, що фотографії є файлами приватного вмісту, а не розважального характеру як зазначено в догані

Якби був ТК:
- Власник мав би право контролювати роботу он-лайн (ст.29)
- Заборона була би введена актом роботодавця, а не правилами розпорядку, який затверджується усім колективом (ст.12)

3) ДУЖЕ СТРАШНЕ ВІДЕО

«він оприлюднив у ЗМІ на Інтернет сторінці веб-сайту «Имеется мнение» відео-матеріал під назвою «Как живеш, ВостГОК?». Однак оприлюднення «службових творів» без дозволу ДП «СхідГЗК» є неправомірним»

Працівнику-відеооператору «СхідГЗК» оголошено догану та позбавлено премії з посиланням на… Закон «Про авторське право і суміжні права». Також його відсторонили від роботи. Річ у тім, що він оприлюднив в Інтернеті відео про життя й проблеми на підприємстві. Це було ніби заборонено наказом директора. Суд побачив порушення права на висловлювання, гарантоване Конституцією

Якби був ТК:
- Дії працівника вважались би невиконанням обов’язків, передбачених актом роботодавця (ст.348)
- Працівника б відсторонили на підставі «порушення нормальної роботи юридичної особи» (ст.75)
- Зарплата працівників була б конфіденційною інформацією (стаття 245)

Surveillance-and-access-control-Cover

4) РОЗГОЛОШЕННЯ У FACEBOOK

«було ініційоване проведення службового розслідування у зв’язку із розміщенням ОСОБА_1 на соціальній сторінці Facebook документів, які містять комерційну таємницю, розголошення яких може нанести шкоду підприємству»

Працівник вчинив кілька проступків і, зокрема, розголосив комерційну таємницю у Facebook. Його було звільнено. Суд побачив порушення процедури службового розслідування

Якби був ТК:
- Одноразового розголошення таємниці достатньо для звільнення (ст.92)
- Нема погодження з профспілкою звільнення за розголошення (ст.110, 113)

5) ЗАБОРОНА НА ПРАЦЮ

суди «дійшли помилкового висновку про задоволення вимог, оскільки такий спосіб захисту не передбачений чинним законодавством України» 

Працівник ПП «НПФ «ЛАД» підписав договір «Про нерозголошення комерційної таємниці», де зобов’язався 5 років після звільнення не розголошувати інформацію. Потім він звільнився і створив ідентичне ТОВ «НПФ «ПОКРОВ». З нього стягували 26 тис. грн, але касаційний суд визнав, що такого механізму нема

Якби був ТК:
- Передбачено повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені розголошенням таємниці (ст.355)

5) ВІДРОБІТОК БЕЗ МЕЖ

а) «якщо вартість навчання перевищує 30 000грн., працівник зобов’язується після проходження навчання відпрацювати у банку 3 роки»

Працівниця банку поїхала на закордонне стажування. 5 днів навчання коштували $5 тисяч. За це потрібно було відпрацювати 3 роки. Вона звільнилась через порушення з боку власника. Апеляційний суд став на бік працівника, адже докази підвищення кваліфікації не надано

б) «Положення договору, що передбачають сплату штрафу за звільнення працівника за власним бажанням… за своєю природою є нікчемними»

Схожою є справа, де працівнику за звільнення за власним бажанням загрожував «штраф» у 200 000 гривень за розвиток його навичок. Незважаючи на абсурдність позову, суддя першої інстанції стала на бік власника і навіть заарештувала земельну ділянку відповідача у рамках забезпечення позову. Суд визнав недійсною умову, що покладала таку величезну відповідальність

Якби був ТК:
- Максимальна тривалість відпрацювань не обмежена (ст.322)
- Коло можливих підстав звільнення від відробітку звузиться. На відміну від ст.34 Закону про зайнятість, ТК не передбачає звільнення від відпрацювань через догляд за дитиною-інвалідом і в разі порушення власником колективної угоди

36ef5c3854a46001d71fb59eeaaa4771-1024x682

6) ПРАВО НА ІНДЕКСАЦІЮ

«індексація заробітної плати є і мінімальною державною гарантією в оплаті праці, і державною соціальною гарантією, оскільки стосується працівників і їх сімей»

Суд визнав законною фінансову санкцію у 246,5 тис. грн, яку Держпраці наклала  на підприємство. Роботодавець не проіндексував зарплату 17-ти працівникам. Згідно чинної ст.265 КЗпП, якщо порушено права 100 працівників, то за кожного треба заплатити 32 тис. грн. Тобто всього сума складе 3,2 млн грн

Якби був ТК:
- У ТК відсутня фінансова санкція за порушення гарантії на мінімальну зарплату, складовою якої є індексація (ст.362)

7) ПРЕЗУМПЦІЯ БЕЗСТРОКОВОСТІ

«обов’язок підтвердження обставин, які унеможливлюють укладення трудового договору на невизначений строк, покладається на роботодавця»

З освітянкою кілька разів переукладався строковий трудовий договір. Однак власник відмовився визнавати відносини безстроковими. Суди двох інстанцій стали на бік роботодавця. Верховний Суду України наголосив, що судами не перевірені доводи позивачки про відсутність у неї зацікавленості у встановленні трудових відносин на певний строк та про те, що заяви про укладення строкових трудових договорів подані нею вимушено під тиском власника всупереч її інтересам

Якби був ТК:
- ТК дозволяє укладати строкові трудові договори «за ініціативою працівника» (ст.58), а не у випадках, якщо це відповідає його інтересам, як нині. Таким чином, з роботодавця знімається тягар доведення факту, що такі відносини відповідали інтересам трудящих
- З освітянами трудовий договір укладається на строк (ст.58)

8) НЕДІЙСНИЙ БОНУС

«положення ЦК України щодо умов дійсності правочину та правових наслідків недійсності правочину не підлягають застосуванню для регулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку з укладенням трудового договору»

Співробітник «Діамантбанку» відстояв право на підвищену винагороду. Власники намагались довести, що таке його право грунтувалось на підставі фіктивно-укладеного договору. Власники банку намагались звести все до того, що тодішній керівник не мав відповідних повноважень. Суд зазначив, що посилання на обман при укладенні трудових угод не можуть мати місця у трудовому праві

Якби був ТК:
- ТК передбачає безліч підстав, коли трудовий договір або окремі його умови можуть визнаватись недійсними (ст.45). МОП виступає проти запровадження такого інституту, характерного для цивільного права. Це призведе до того, що надані раніше робітнику більш вигідні умови будуть оспорюватись

9) ВІЛЬНЕ ВІДСТОРОНЕННЯ

«відповідачем вказано в наказі причину відсторонення у зв’язку з проведенням службового розслідування, що не передбачено а ні ст.46 КЗпП України, а ні нормами спеціального законодавства»

Працівницю державного підприємства відсторонили від роботи на час службового розслідування. Вона зазначила, що працівники держпідприємств не є державними службовцями, тому така підстава для відсторонення недійсна. «Оскільки законом визначено виключні підстави відсторонення, які не підлягають вільному тлумаченню, таке відсторонення можливе лише в межах закону, який регулює відповідні правовідносини», – зазначив суд.

Якби був ТК:
- Передбачається відсторонення від роботи працівника на час проведення службового розслідування і дисциплінарного провадження (ст.74). За цей час зарплата може не виплачуватись. Власник може відсторонити працівника, вважаючи, що виконання працівником трудових обов’язків може «порушувати нормальну роботу юридичної особи. Видається, що таке підстава може вільно тлумачитись, що неприпустимо сьогодні

10) ПОНИЖЕННЯ СТАНДАРТУ

«п. 9.4.3 колективного договору, порівняно із чинним законодавством, погіршує становище представників профспілкових організацій» 

Колективний договір на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 2007-2008 роки фактично не давав можливості представникам профспілки виконувати зі збереженням середньої зарплати всі статутні профспілкові обов’язки, які не включені до переліку п. 9.4.3 колективного договору.

Схожа ситуація була із порядком вирішення спорів: п.7.1 колдоговору забороняв одразу звертатись до суду, а передбачав тривалу процедуру узгодження. Суд нагадав, що статтею 16 КЗпП України передбачено, що умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними

Якби був ТК:
- Відповідні обмеження можна було б запровадити нормативним актом роботодавця (ст.12). Не прописано, що його умови не можуть погіршувати становища працівників

 

Що відносять до комерційної таємниці зараз:
- борг по зарплаті («Бердянськсільмаш»)
- фінансову політику («АТБ»)
- ціну закупівлі товарів (ТОВ «Дакорт», Кіровоград)
- колективні договори («Прикарпаттяобленерго»)
- умови мотивації співробітників (ТОВ «Гуд партнерс»)
- зміст комерційних договорів («Промтоварний ринок»)
- коментар щодо подій (Аеропорт «Бориспіль»)

Наслідки розголошення таємниці сьогодні:
- догана за невиконання трудових обов’язків
- звільнення за одноразове грубе порушення обов’язків менеджером («АТБ»)
- відстороняють від роботи
- читають переписку після звільнення (це неналежний доказ)
- стягнення матеріальної шкоди
- ніяких (у 99% випадків)

 

Віталій ДУДІН,
«Соціальний рух»