Модернізація трудового законодавства України неможлива без урахування досвіду Польщі. Чимало українців вже сьогодні працюють за законодавством даної країни, зокрема, у статусі сезонних працівників. Відтак, порівняння регулювання статусу сезонних працівників в Україні та Польщі видається актуальним. Вразливість даної категорії працюючих визнається на рівні ЄС. Вони зайняті у важких умовах, але мають обмежений доступ до правового захисту [1]. Виділимо проблеми, з якими часто стикаються такі особи: – необмежена тривалість робочого часу; – виконання роботи на спеці [2] та в умовах підвищеного травматизму [3]; – будучи приїжджими, вони не мають ресурсів на судовий захист [4, с.27]. З огляду на це, необхідними є специфічні заходи, які б покращили їх становище. Проте нині, як правило, на вищому рівні обговорюється, наскільки їх права допустимо звузити та позбавити певних гарантій.

1) Регулювання сезонної роботи в Україні. Робота сезонних працівників регулюється Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 року №310-09 «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах». Сезонні роботи тривають до 6 місяців і дозволяються в таких галузях: – лісова промисловість і лісове господарство; – торф’яна промисловість; – сільське господарство; – переробні галузі промисловості; – санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку; – транспортно-дорожній комплекс.

Диференціація регулювання праці сезонних працівників виявляється у наступному:

а) Особливості укладення і розірвання трудового договору. Випробування для сезонних працівників не встановлюється. Існують додаткові підстави звільнення: (1) припинення робіт на строк понад два тижні з причин виробничого характеру чи скорочення робіт; (2) нез’явлення працівника на роботу безперервно протягом місяця внаслідок тимчасової непрацездатності). Про бажання звільнитись працівник попереджає роботодавця за три дні.

б) Особливості соціального страхування та пенсійного забезпечення. Сезонним працівникам допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом року (ст.22 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Робота протягом повного сезону у деяких сезонних галузях промисловості зараховується до стажу роботи за рік (ст.61 Закон «Про пенсійне забезпечення»).

2) Регулювання сезонної роботи в Польщі. Особливості статусу сезонних працівників, визначені Кодексом праці Польщі, наступні: (1) переукладення договору про сезонні роботи не веде до перетворення їх на безстрокові (ст.25-1); (2) допустиме використання більшого облікового періоду для підсумованого обліку робочого часу (ст.135). Сезонна праця у Польщі тісно пов’язана з міграцією: саме приїжджі працюють на таких умовах. Сезонна робота триває до 8 місяців і охоплює такі сфери, як сільське господарство, садівництво, будівництво, готельний та ресторанний бізнес тощо.

Не буде перебільшенням сказати, що розвиток  законодавства Польщі про сезонну роботу та міграцію був пов’язаний із необхідністю залучення до роботи саме українських заробітчан. Експерти визнають, що розвиток регулювання сезонної роботи у Польщі було обумовлено «суто прагматичними потребами» фермерів [5], а не бажанням інтегрувати мігрантів. Відповідні реформи Польща розпочала у 2003 році, після вступу до ЄС [6, с.65-66]. Втім, процедура залучення сезонних працівників видавалась багатьом забюрократизованою. Показово, що 10 років тому офіційно-найнятими були лише 1% працівників, що залучались до короткотривалих робіт [7, с.48]. Тривалі процедури оформлення цих договорів дозволили стверджувати, що офіційний контракт з сезонним працівником ставав невигідним обом сторонам відносин [7, с.40]. Працівники обирали неоформлену працю з метою легко змінювати роботодавця чи працювати на кількох [6, с.70].

У 2006 р. дефіцит робітників в сільському господарстві спонукав польський уряд дозволити громадянам України, Росії та Білорусі сезонну зайнятість (на період до 3 місяців протягом півроку) у сільському господарстві [3]. Вже з 2007 року громадянам України та інших сусідніх держав дозволено працювати на сезонних роботах не лише у АПК [7]. З початку 2018 р. сезонна робота буде дозволена лише на основі сезонного дозволу на роботу (він надає право виконувати роботу протягом 9 місяців у календарному році). Сезонні дозволи на працевлаштування призначаються для всіх іноземців з держав, що не є членами ЄС та Єврозони. При цьому для громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, РФ та України діє спрощений порядок працевлаштування й не тільки на сезонні роботи (через подачу декларації роботодавцем) [8].

Важливою гарантією сезонних працівників є те, що роботодавець має забезпечити їх житлом [9]. Також наймач не може знизити зарплату працівнику у порівняні з указаною у дозволі на роботу [10, с.7].

Визнаємо, що й сьогодні більшість мігрантів обирають не сезонний трудовий договір, а неофіційну роботу чи працю за цивільною угодою.

3)  Стандарти ЄС щодо сезонної роботи. Реформи у Польщі відбивають нові норми ЄС. Ухвалена у 2014 р. Директива 2014/36/ЄС визначає сезонного працівника, як громадянина третьої країни, що виконує обмежену сезоном роботу і який може працювати за одним чи більше строковими контрактами. «Сезонні працівники з країн за межами ЄС матимуть право на кращі умови праці та проживання, включаючи належне розміщення та обмеження робочого часу», — такі очікування були від документу [11]. При цьому деякі експерти критично поставились до встановлення вичерпного переліку «непорушних» прав, оскільки це може вести до виникнення категорії працівників «другого сорту» [1]. Директива виходить з того, що на сезонних працівників не обов’язково поширювати увесь комплекс гарантій. Прямо дозволяється не надавати сімейні пільги та допомогу по безробіттю сезонним працівникам. Директива передбачає суворі санкції проти роботодавців за порушення ними своїх зобов’язань. Проте польське законодавство передбачає застосування штрафів і до працівника [10, с.7].

4) Відмінності у становищі сезонних працівників в України та Польщі:

а)  Україна здійснює політику по захисту національного ринку праці. Сезонна робота не виступає інструментом залучення іноземної робочої сили.

б) В Україні сезонному працівникові достатньо попередити роботодавця про бажання звільнитись за три дні, тоді як у Польщі встановлено диференційований термін, що залежить від тривалості трудового договору.

в) У Польщі неможливе перетворення сезонних трудових відносин на безстрокові, а в Україні продовження роботи понад 6 місяців веде до визнання відносин безстроковими. Такою є позиція Федерації профспілок України.

г) В Україні оперативне вирішення спорів, що стосуються сезонних робіт, недоступне. У Польщі діють трудові суди, що може прискорити розгляд справ.

д) Більш простим виглядає залучення до надурочних робіт у Польщі, адже там їх підставою можуть бути «особливі потреби роботодавця». Навряд чи працівник зможе відмовитись від пропозиції працювати довше.

Також можна назвати спільне у становищі сезонних працівників в Україні та Польщі: 1) обтяження при оформленні короткотривалих трудових відносин значні, що сприяє тінізації (особливо у сільському господарстві); 2) в обох країнах сезонні роботи розраховані на малокваліфікованих працівників.

Висновки. Регулювання сезонної роботи виконує різну роль у двох країнах: якщо у Польщі це механізм залучення мігрантів, то в Україні – форма пристосування загальних норм до специфіки певних галузей. Не зовсім логічною видається відмова від договору на виконання сезонних робіт у новому Трудовому кодексі України (№1658), адже така категорія працівників існує в країнах ЄС, на які наша держава орієнтується. Це не призведе до утвердження рівності, адже зберігатимуться дискримінаційні положення про особливості роботи на строк до 2 місяців. Загалом трудове законодавство Польщі ліберальніше за українське, проте це не призвело до усунення тіньової праці (хоча там вона поширена, головним чином, серед мігрантів). Вважаємо, не задовольнить потреби працівників та працедавців і проект ТКУ. Змінити ситуацію міг би значно вищий рівень гнучкості (зразком радикальної країни-реформатора є Литва, де було дозволено звільняти без будь-якої причини за умови виплати вихідної допомоги). Але видається, що спрощення залучення до атипової зайнятості буде лише адаптацією до поганих економічних умов. Пріоритетом має бути розвиток галузей економіки, що забезпечать стабільні робочі місця.

Література:
1.         Seasonal workers are not a «low-cost» source of work force // Caritas Europa. 2013. URL: http://www.caritas.eu/news/seasonal-workers-are-not-a-low-cost-source-of-work-force

2.  Seasonal work in Poland – learn about the regulations of foreigners’ employment // Apatris. 2018. URL: https://apatris.pl/en/seasonal-work-in-poland-learn-about-the-regulations-of-foreigners-employment/

3.  Czarzasty J. Employment and working conditions of migrant workers — Poland // Eurofond. 2007. URL: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/poland/employment-and-working-conditions-of-migrant-workers-poland

4.  A case study of Thai migrant workers in Poland / ILO Country Office for the Philippines. – Manila: ILO, 2012.

5.  Duszczyk M., Góra M., Kaczmarczyk P. 2013. ‘Costs and Benefits of Labor Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries – case of Poland’, IZA Discussion Paper No. 7664

6.  Platonova, A, Urso, G (2012) Labour Market Inclusion of the Less Skilled Migrants in the European Union. Brussels: IOM.

7.  Bieniecki, M., Frelak, J., Kaźmierkiewicz, P., & Pawlak, M. (2008). Ukrainian migrants on the polish labour market. Kiev: IOM.

8.  Working in Poland. Information for foreigners // Urząd Pracy. 2017. URL: https://www.up.warszawa.pl/aktualnosci/ulotka_en_221217.pdf

9.  New type of work permit for foreigners employed in Poland // Employer Poland. 2017. URL: http://employerpoland.pl/en/employer-do-you-employ-foreigners-see-how-the-regulations-change/

10.           Implementation of the Employers` Sanctions Directive in Poland // Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 2014. URL: https://interwencjaprawna.pl/en/files/employers-sanctions-directive-in-poland.pdf

11.           More rights and better working conditions for non-EU seasonal workers // European Parliament. 2017. URL: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140203IPR34619/more-rights-and-better-working-conditions-for-non-eu-seasonal-workers

Матеріал первісно опубліковано у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.).

 

Автор: Віталій ДУДІН,
юрист ГО «Соціальний рух»,
аспірант КУП НАНУ