Головною дійовою особою другого етапу реформи охорони здоров’я є Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

НСЗУ створена Постановою Кабміна України від 27.12.2017 №1101 і є «центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення».

Зміст реформи полягає в укладенні угод НСЗУ з лікувальними закладами на право надання медичних послуг населенню за встановленими тарифами. Для того, щоб лікувальні заклади змогли скласти угоду, вони мали пройти процедуру перейменування з «комунального закладу» в «комунальне некомерційне підприємство».

Зроблено це для того, щоб лікувальні заклади змогли продавати свої послуги. І вже, виходячи з нової назви лікувальних закладів, виникає питання: як НЕКОМЕРЦІЙНИЙ заклад може ПРОДАВАТИ послуги?

НСЗУ є покупцем медичних послуг, але в даному випадку тарифи і умови продажу послуг формує ПОКУПЕЦЬ, виходячи зі своїх фінансових можливостей, і практично не враховуючи інтересів продавця (лікувальних закладів).

Коли приймалось рішення про переформатування лікувальних закладів у некомерційні комунальні заклади, ніхто не спитав медичних працівників про доцільність цих заходів. ПРОДАВЦЯ не спитали, чи хоче він щось продавати, і на яких умовах. Його було поставлено перед фактом, що це є однією з умов укладення угоди з НСЗУ. І це все лише деякі логічні невідповідності.

В Положенні про НСЗУ сказано, що НСЗУ «проводить аналіз і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах з метою розроблення проекту програми медичних гарантій, здійснення стратегічних закупівель медичних послуг та реімбурсації лікарських засобів за програмою медичних гарантій»; але ж у процесі підготовки ІІ етапу реформи ніхто цього аналізу і прогнозу не бачив.

Таким чином, розробку програми гарантій та проекти специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій, внесення пропозицій щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів було проведено без опублікованого аналізу та попереднього прогнозу.

Робимо висновок, що на самому першому етапі робота НСЗУ відбувається з порушенням пунктів з Положення про НСЗУ.

НСЗУ «надає пропозиції та консультації щодо формування, структури, функціонування та підвищення ефективності мережі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, структури та функціонування госпітальних округів».

Враховуючи, що в процесі формування госпітальних округів та створення планів розвитку госпітальних округів ці пропозиції не було оприлюднено, виникає закономірний сумнів – а чи були вони взагалі?

Перед формуванням тарифів НСЗУ мало провести аналіз звітів про прибутки та збитки надавачів медичних послуг. Цього зроблено також не було.

Враховуючи відсутність аналізу і прогнозування потреб населення, необґрунтовані тарифи та коригувальні коефіцієнти, виконання пункту, згідно з яким НСЗУ «здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій», є неможливим для виконання.

При створенні електронної системи охорони здоров’я використовуються примітивні програми, незручні для щоденної практичної роботи. Якщо НСЗУ доклало руку і до них, це говорить про вкрай низький професійний рівень розробників.

Таким чином, у даному випадку «цільове та ефективне використання коштів» під великим питанням.

При розробці складу програми медичних гарантій, тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів, НСЗУ має інформувати про це Раду громадського контролю. Інформація щодо позиції Ради на даний момент відсутня.

Окрім того, НСЗУ має публікувати щорічний звіт про результати діяльності.

Враховуючи, що НСЗУ створено Постановою Кабміна від 27.12.2017, мають бути два щорічні звіти. Але на офіційному сайті НСЗУ загальний звіт за 2019 рік відсутній – за три тижні до початку другого етапу реформи.

Таким чином, порушені пункти 21 та 22 Положення про НСЗУ:

21) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НСЗУ;

22) проводить фінансовий аналіз та довгострокове планування сталого фінансування програми медичних гарантій;

Вже з вищезазначеного можна побачити, що функціонування НСЗУ від самого початку пов’язано з грубими порушеннями Положення про НСЗУ, невиконанням або спотворенням його пунктів.

Це стосується організації, яка визначає ефективне та доцільне використання коштів, а насправді ми маємо лише непрозорість та необгрунтованість фінансового розподілу.

Виникає питання: навіщо взагалі було створювати цю структуру, яка в багатьох позиціях дублює функції МОЗ, а за фактом є «пральнею» для реалізації корупційних схем?

Результатом діяльності НСЗУ у тому вигляді, як вона існує зараз, буде руйнування існуючої державної медичної допомоги з масовою втечею медичних працівників з галузі взагалі та в комерційні структури та переспрямування потоків паціентів до приватних медичнх центрів (звичайно, якщо вистачить коштів на лікування)

Якщо суть реформи саме в цьому, то ми на вірному слизькому шляху.

Незалежна профспілка лікарів Кривого Рогу
спеціально для «Соціального руху»