коментарі для сайту «Соціального руху» кандидат філософських наук Анна Жукова коментує, як Жовтнева революція 1917 року вплинула на становище жінок, зокрема, в Україні. Прирівняння хатньої праці до роботи як такої так і не відбулось, але жінки отримали можливість працювати на рівних умовах з чоловіками (із дотриманням певних обмежень). Також було започатковано систему дитячих садків, що суттєво підвищили шанси жінок на розвиток кар’єри.

Anna Zhukova

Як Жовтнева революція вплинула на становище жінок?

Анна ЖУКОВА кандидат філософських наук, дослідник культури (Харків)

– Коли постає таке питання, треба одразу сказати, що періоду існування СРСР не вистачило для того, щоб ліквідувати жіночу нерівність у контексті приватної власності, тобто дійти до ідеї комуністичного стану, яку так стрімко і гаряче несли у період революції. Головна проблема полягає в тому, що так вдало розпочатий революційний рух, а потім створений СРСР не витримали економічного натиску капіталістичних країн. Тому ні чоловіки, ні жінки не досягли ліквідації всіх форм експлуатації та суспільства достатку.

Тим не менш, такого результату рівності жінок і чоловіків як СРСР, а саме розуміння жінки як повноправного члена суспільства не досягла жодна країна того періоду. Мається на увазі: отримання освіти (як середньої, так і вищої), захист трудових прав (охорона праці, рівна оплата праці, можливості професійного росту) з огляду на біологічні особливості жіночого організму, гігієна харчування та здоров’я, допуск до спортивних змагань, розширення прав щодо участі в управлінні державою.

Основною політикою радянської влади було звільнення жінки від домашньої праці. Чому? По-перше вона повинна працювати на рівні з усіма членами суспільства. По-друге, це є пережитком традиційного суспільства Російської Імперії.

Для подолання пережитків відкривались заклади громадського харчування, випускалася побутова техніка (на жаль, її було не завжди достатньо), і головне – були відкрити дитячі садочки. Відтак, за СРСР жінка перестала бути хатньою замкнутою істотою. Відбувалася деконструкція старих порядків владарювання жінками і оновлених моральних орієнтирів, де жінка є соціально вагомою та має гідність. Її підняли до рівня повноправного члена суспільства: матері та працівниці водночас. Жінку як працівника високо цінували на виробництві, а про жінку як матір – піклувалися (надавали оплачувану відпустку та повний догляд у закладах охорони здоров’я, надавали безоплатно житло із нормами на кожного члена сім’ї, видавали путівки до санаторіїв).

Індустріалізація та механізація всіх сфер життєдіяльності допомогли перебудувати картину світу як жінки, так і чоловіка. Тепер вони були в змозі конструювати складні механізми або модулювати фізичні процеси у лабораторних умовах.

Втім, жінки після Жовтневої революції поставили ряд питань: більше прагнути розчинити приватну домашню працю в суспільному виробництві, щоб не було протиріч між суспільною працею та боргом перед сімейними обов’язками; розширення наукових медичних підходів до вивчення жіночого організму, питань материнства; надати більше можливостей для допуску жінок у сферу науки, авіації та освоєння космічного простору. значна їх частина залишилась без відповіді.

Також за темою: Експерти про значення Жовтня 100 років тому і зараз