Замість обіцяного підвищення окладів українські медики (особливо молодший і середній персонал) стикнулися з погіршенням умов праці. Керівники медичних закладів примушують підлеглих до переведення на неповний робочий час з пропорційним зменшенням заробітної плати. Це супроводжується нехтуванням інтересами працівників і вимогами закону. «Соціальний рух» прагне припинити цю ганебну практику й інформує медиків про гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України (КЗпП).

- Як може бути встановлено неповний робочий час?

(А) З ініціативи роботодавця. У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Роботодавець має розкрити, у чому полягали зміни в організації виробництва і праці. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Під зміною істотних умов праці розуміється встановлення або скасування неповного робочого часу (ч.3 ст.32 КЗпП). Як наголосило Мінсоцполітики, неповний робочий час може встановлюватися на певний період (на визначений строк) або без обмеження строком, про що обов’язково зазначається в наказі про переведення на неповний робочий час. У разі порушення процедури зміни істотних умов праці працівник може подати позов про поновлення попередніх умов. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п.6 ст.36 КЗпП. При цьому виплачується вихідна допомога відповідно до ст.44 КЗпП.

(Б) За угодою сторін або на прохання працівника. Якщо неповний робочий день або неповний робочий тиждень встановлюється за угодою між працівником і роботодавцем або на прохання працівника (ч.1 ст.56 КЗпП), то дотримання 2-місячного строку необов’язкове. Це створює простір для зловживання з боку роботодавця. За жодних умов не пишіть заяв про встановлення неповного робочого часу, якщо це не відповідає вашому бажанню! Якщо вас погрожують звільнити, то це можливо лише на визначених законом підставах з дотриманням встановленого порядку. У заяві про зменшення робочого часу має бути відображено, на скільки саме має зменшитися робочий день або робочий тиждень. У випадку коли зменшення робочого часу відбулося на підставі вашої заяви, то ви можете прохати про поновлення повного робочого часу.

- Якою є роль профспілки при запровадженні неповного робочого часу?

- Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу у (п.4 ч.1 ст.247 КЗпП). Реорганізація підприємств або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання профспілкам інформації з цього питання (ч.2 ст.49-4 КЗпП). Зміна умов трудового договору працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є (ч. 2 ст. 252 КЗпП). Додаткові гарантії для працівників можуть бути передбачені у колективному договорі (зокрема, мінімальна межа робочого часу).

- Які наслідки матиме оформлення неповного робочого часу при фактичній роботі повний робочий час?

А) Стягнення коштів. Стаття 235 КЗпП дозволяє працівнику стягнути кошти у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, якщо офіційно він виконував роботу на умовах неповного робочого часу. При цьому заробітна плата буде виплачена без урахування фактичної виплаченої заробітної плати.

Б) Накладення штрафу. Юридичні особи несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 65000 грн в разі оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час (ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Зловживання із переведенням медиків на неповний робочий час можливі лише тому, що медперсонал роз’єднаний, а керівники впевнені у безкарності!

ЗАКЛИКАЄМО ВАС:

1.      Звертатися зі скаргою до органів Держпраці, вимагаючи притягнення роботодавця до відповідальності за ст. 265 КЗпП, або із заявою про злочин до поліції, заявляючи про грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 ККУ).

2.      Подавати позови про стягнення зарплати за період, коли ви працювали повний робочий час, хоча наказом вам було встановлено неповний робочий час. Доказами можуть бути покази свідків, відеозапис, відмітки в журналі обліку на прохідній тощо.

3. Направляти колективні звернення до органів управління медзакладу (Департамент охорони здоров’я міської ради), вимагаючи звільнити керівника з посади на підставі порушення ним вимог законодавства і умов контракту.

4.      Повідомляти «Соціальний рух», «Медичний рух «Будь як Ніна» та інші громадські організації про порушення ваших прав.

5.      Створювати осередки незалежних від адміністрації профспілок.

SR_Listivka_05