1. НАРОДОВЛАДДЯ ЗАМІСТЬ ВСЕВЛАДДЯ ОЛІГАРХІВ
Пряма та електронна демократія, волевиявлення громад та трудових колективів шляхом референдумів та електронних голосувань. Перехід до парламентської республіки з пріоритетним представництвом трудящих. Право відкликання депутатів та чиновників усіх рівнів, які не виправдали довіри; виборність суддів і керівників міліції. Можливість ініціювати проекти нормативних актів шляхом збору підписів.

2. УСУСПІЛЬНЕННЯ ЕКОНОМІКИ
Стратегічні підприємства і банки мають належати державі та трудовим колективам, а не олігархам. Металургійна, гірничо-видобувна, хімічна галузь, а також об’єкти інфраструктури (енергетика, транспорт і зв’язок) мають працювати на добробут суспільства. Економіка має стати єдиним організмом, що функціонує на засадах демократичного планування та конкуренції за споживача, а не за надприбутки. Політика заміщення високотехнологічного імпорту та державне інвестування у наукомістке виробництво.

3. РОБІТНИЧИЙ КОНТРОЛЬ ТА ГІДНА ПРАЦЯ
Легальні й стабільні трудові відносини та соціальний пакет за рахунок роботодавця. Надання профспілкам та об’єднанням громадян права перевірки фактичного числа працюючих на всіх підприємствах у будь-який час. Індексація зарплат відповідно до рівня зростання цін. Розширення права на страйк (відмова працювати у разі невиплати зарплати). Представництво працівників у керівних органах підприємств. Зняття комерційної таємниці з даних про всі господарські операції підприємств, де працює більше 50 осіб або з оборотом понад $1 млн. Регулювання гнучких форм зайнятості в інтересах працюючих.

4. ПОДАТКОВА СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Оподаткування 50%-ою ставкою придбання об’єктів розкоші вартістю понад 1 млн. грн. Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб та корпорацій. Оподаткування депозитів та дивідендів не може бути нижчим, аніж трудових доходів. Денонсація «офшорних» угод, за якими українські підприємства звільняються від оподаткування. Арешт всіх активів «офшорних компаній» в Україні з введенням тимчасової адміністрації до моменту доведення законності інвестованих коштів.

5. ДОПОМОГА СЕЛЯНАМ
Нові робочі місця за рахунок створення державою сільськогосподарських підприємств. Розвиток інфраструктури сіл – підтримка мережі освітніх та медичних установ у достатній кількості. Створення можливостей для продажу аграрної продукції споживачам, уникаючи посередницькі фірми

6. СОЦІАЛЬНА ЛЮСТРАЦІЯ
Заборона займати державні посади та обиратись депутатом до рад усіх рівнів капіталістам, а також топ-менеджерам великих фінансово-промислових груп. Заборона балотуватись до Верховної Ради депутатам двох останніх скликань, губернаторам, міністрам та їх родичам. Передача активів народних депутатів та службовців в управління державі під контролем громадськості. Зниження виборчого бар’єру для партій до 1%. Проведення загальних перевиборів з дотриманням зазначених обмежень.

7. СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ
«Відкрита бухгалтерія» державних органів, бюджетних установ та компаній-монополістів. Партисипативні бюджети – розробка проектів місцевих бюджетів за участю обраних представників громад. Зменшення кількості державних управлінців та делегування їх функцій громадам. Прозорий та зрозумілий механізм контролю за державними закупівлями з можливістю блокувати сумнівні тендери з ініціативи громадських рад.

8. ПОДОЛАННЯ АПАРАТУ ПРИМУСУ
Послідовне скорочення витрат на апарат примусу. Розформування СБУ як політичної поліції. Створення муніципальної робітничої міліції, заборона спецзагонів міліції з метою недопущення розгону мітингів, армія міліційного типу. Гарантія мирних зборів та свободи асоціацій незалежно від політичних поглядів, протидія будь-яким формам цензури і наступу на громадянські права.

9. ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА, ПРОГРЕС
Безкоштовна освіта й медицина. Знищення корупції в цих сферах можливе лише за рахунок підвищення заробітних плат медикам та освітянам і відновлення престижу професій гуманітарної сфери. Створення платформи для активної рівноправної співпраці науковців, управлінців та громадськості. Збільшення державного фінансування теоретичних та прикладних досліджень. Скасування медичної та пенсійної реформ. Доступні тарифи та оренда соціального житла.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ
Ми виступаємо за відмову від подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими установами і закриття їхніх представництв в Україні. За списання зовнішнього боргу. Протидія будь-якому імперіалізму та втягуванню України до військових блоків.

11. РІВНІСТЬ ПОНАД УСЕ
Утвердження рівноправ’я культур всіх національних груп. Забезпечення представництва жінок в усіх сферах суспільного життя. Захист від дискримінації за ознакою мови, національності та сексуальних уподобань. Соціальна інтеграція мігрантів та надання притулку біженцям.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРУ
Одночасне припинення війни на Донбасі та проведення прямих переговорів за участю представників трудових колективів, правозахисників і неурядових організацій. Відновлення зруйнованих територій зусиллями усієї країни. Роззброєння та розформування усіх незаконних збройних та парамілітарних формувань, а також усіх підрозділів, пов’язаних з ультраправими політичними організаціями. Справедливе покарання військових злочинців з обох боків. Суворе переслідування публічного використання мови ненависті. Скасування законів, які розпалюють ворожнечу на історичному ґрунті. Створення нової Конституції України, яка регулюватиме питання державного устрою, за ісландською моделлю через демократичне врахування пропозицій «знизу» від трудящих усіх регіонів країни.

Витяг з програми (скорочений виклад для друку і поширення)

Затверджено у якості програми партії «Соціальний рух» на установчих зборах 13 червня 2015 року.